Administratieve organisatie

Nationaal en Franstalig België

De voorzitter (Dr Stéphane Degesves - Anesthesist, Urgentist -CHR Citadelle Luik)

 • Verkozen door de commissieleden
 • Link tussen het nationale en internationale netwerk
 • Verhoudingen met andere organisaties
 • Coördinatie van nieuwe opleidingscentra

De medisch directeur (Dr François Pitance - Anesthesist-Intensivist, Urgentist - CHR Citadelle Luik)

 • Staat garant oor de wetenschappelijke inhoud van de opleidingen
 • Contactpersoon voor specifieke medische vragen
 • Opvolging van de recente vakliteratuur ivm traumatologie

De nationale coördinator (Dhr Stéphane Thomsin - verpleegkundige BBT Spoed en IZ - CHR Citadelle Luik)

 • Nauwe samenwerking met de NAEMT
 • Nationale controle over de cursussen
 • Inning van inschrijvingsgeld
 • Beheer van de database voor de cursussen
 • Erkenning van coördinatoren voor nieuwe opleidingscentra

De vice-nationaal coördinator (Dhr Xavier Losfeld - verpleegkundige BBT Sped en IZ-CHR Citadelle Luik)

 • Kennis van de taken van de nationaal coördinator
 • Vervanging of ondersteuning van de nationaal coördinator waar nodig

De Secretaris (Dr Éric Steckx - Interniste, Urgentiste - CHR Luik)

 • Tussenpersoon tussen de kandidaten en de organisatie
 • Zorgt voor de verwerking van de briefwisseling

De opleidingsverantwoordelijken (Dhr Stéphane Thomsin en Dhr Xavier Losfeld)

 • Organisatie van instructeursopleidingen
 • Controle over de onderwijsconcepten van de opleidingen

Nederlandstalig België

De voorzitter 

 • Verkozen door de commissieleden
 • Link tussen het nationale en Nederlandstalige netwerk
 • Verhoudingen met andere organisaties
 • Coördinatie van cursussen

De vice-voorzitter 

 • Aangesteld door de commissie
 • Vervanging en ondersteuning van de voorzitter

De medisch directeur 

 • Staat garant voor de wetenschappelijke inhoud van de opleidingen
 • Contactpersoon voor specifieke medische vragen
 • Opvolging van de recente vakliteratuur ivm traumatologie

De Secretaris 

 • Tussenpersoon tussen de kandidaten en de organisatie
 • Zorgt voor de verwerking van de briefwisseling